Vi gjør kredittoppfølging enkelt, kundevennlig og lønnsomt

Vi utfordrer både store og små inkassoleverandører. Velkommen til Pacta!
 

Bli kunde

En klok mann har uttalt tre forhold av største viktighet for alle bedrifter: Tilfredse ansatte, tilfredse kunder og pengestrøm. Gode rutiner gir bedre resultater - bli kunde!

Våre tjenester

Pacta tilbyr de mest aktuelle tjenester knyttet til kreditthåndtering og inkasso.Våre tjenester gir tidlig avklaring og betaling -  høy løsningsgrad - godt omdømme!

Kunde

Fakturaregler - Rutiner for purring
Salær og gebyr - Rentekalkulator
Vi holder deg oppdatert om korrekte og lovlige rutiner!

Skyldner

 Vi gir deg råd, svar på ofte stilte spørsmål og informasjon om dine rettigheter. Dialog skaper de beste løsningene - så ta kontakt med oss! 

Aktuelt
Justerte satser for 2016
Med nytt år justeres som kjent satsene både for forsinkelsesrente, purregbyr og inkassosalær.
Forsinkelsesrente 1.halvår 2015
Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,25 prosent fra 1. januar 2015.
Purregebyret øker med virkning fra januar 2015
Maksimalt purregebyr er satt til kr. 65,-.
Nå kan det lønne seg å betale gjeld!
Venter du utbetaling av skatt- og feriepenger? 
Da er dette er en gyllen anledning til å betale gjeld du har opparbeidet deg og skape rammer for sunnere økonomi.

Vi i Pacta ønsker å motivere nettopp deg til å prioritere riktig, og i år kan det bli ekstra lønnsomt å betale inkassogjelden!

Ved betaling og fullt oppgjør av saken, innen kampanjefristen 31.juli 2014, registreres ditt saksnummer og du er med i trekningen om våre 5 Gjeldsstipend på inntil kr.10000,-!  Stipendet skal benyttes til betjening av gjeld, fortrinnsvis inkassogjeld, og prioriteres i samråd med Pacta.
A-meldingen
Fra 1. januar 2015 innføres a-ordningen - en ny rapporteringsordning for arbeidsgivere og andre. Dette er godt nytt for inkassobransjen og våre oppdragsgivere!
Gjeldsforespørseler
Når man er kommet bakpå med forpliktelsene og inkassosakene er blitt mange, er det lett å miste oversikt. Norske Inkassobyråers Forening (NIF) har nå etablert en elektronisk løsning for private skyldnere, som forenkler å kontakte aktørene i inkassobrasnjen for å skaffe oversikt over gjeld og inkassosaker.
Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96        Faks: 53 00 12 97   post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS