Vi gjør kredittoppfølging enkelt, kundevennlig og lønnsomt

Vi utfordrer både store og små inkassoleverandører. Velkommen til Pacta!
 
 

Bli kunde

En klok mann har uttalt tre forhold av største viktighet for alle bedrifter: Tilfredse ansatte, tilfredse kunder og pengestrøm. Gode rutiner gir bedre resultater - bli kunde!

Våre tjenester

Pacta tilbyr de mest aktuelle tjenester knyttet til kreditthåndtering og inkasso.Våre tjenester gir tidlig avklaring og betaling -  høy løsningsgrad - godt omdømme!

Kunde

Fakturaregler - Rutiner for purring
Salær og gebyr - Rentekalkulator
Vi holder deg oppdatert om korrekte og lovlige rutiner!

Skyldner

 Vi gir deg råd, svar på ofte stilte spørsmål og informasjon om dine rettigheter. Dialog skaper de beste løsningene - så ta kontakt med oss! 

Aktuelt
Gjeldsforespørseler

Når man er kommet bakpå med forpliktelsene og inkassosakene er blitt mange, er det lett å miste oversikt. Norske Inkassobyråers Forening (NIF) har nå etablert en elektronisk løsning for private skyldnere, som forenkler å kontakte aktørene i inkassobrasnjen for å skaffe oversikt over gjeld og inkassosaker.
Ny medarbeider
Kristian L.Nicholls (29) er ansatt som ny saksbehandler I Pacta.
Purregebyret øker med virkning fra 1.januar 2014
Maksimalt purregebyr er satt til kr. 64,-.
Forsinkelsesrenten 1.halvår 2014
Finansdepartementet holder forsinkelsesrentesatsen uendret på 9,5 % for 1. halvår 2014. 
Forsinkelsesrente 2.halvår 2013
Finansdepartementet hever forsinkelsesrentesatsen med 1,00%, til 9,50%. Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli.  
Stordkveld
Jostein Grindhaug og Asbjørn Helgeland kommer - kommer du? Vi har ledige plasser
Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96        Faks: 53 00 12 97   post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS