Ofte stilte spørsmål

Her finner du spørsmål og svar som er ofte er stillt til oss som jobber med innfordring og inkasso. Kanskje finner du svar på noe av det du lurer på. Ring oss gjerne dersom noe er uklart.
 

Jeg har mottatt et brev med krav fra dere, men er uenig i kravet. Hva gjør jeg?

Dersom du er uenig i kravet er det viktig at du så tidlig som mulig gir beskjed til Pacta. Dette gjør du ved å beskrive hendelsesforløpet så nøyaktig som mulig, og sender til oss. Dette kan du gjøre via telefon 53 00 12 96/ brev/ e-post til Pacta post@pacta.as. I noen tilfeller vil det være behov for skriftlig dokumentasjon fra deg. Når vi har mottatt innsigelsen fra deg, tar vi kontakt med kreditor for å få klarlagt kravet.

  

Jeg har ikke fått brevene dere har sendt meg. Hva gjør jeg?

Dersom du har flyttet uten å melde fra til dine kreditorer eller eventuelt Pacta, vil brev kunne bli sendt til feil adresse. Du er selv ansvarlig for å melde adresseendring. Det holder ikke å kun melde fra til folkeregisteret.

  

Hva er kravene til en gyldig kvittering?

En gyldig kvittering må ha stempel fra banken. Kvittering med stempel ”mottatt for avregning er ikke en gyldig kvittering. En utskrift fra nettbank er også en gyldig kvittering.

  

Jeg kan ikke betale alt på en gang. Kan jeg betale i avdrag, og hvor mange avdrag?

Ja, som oftest vil du kunne inngå en avdragsordning. Hvor mange avdrag kravet kan deles opp i varierer ut i fra størrelse, kreditor og status i saken. Ta kontakt med Pacta for å komme til en løsning. Dette kan du gjøre via telefon 53 00 12 96/ brev/ e-post til Pacta - post@pacta.as

  

Hva er et gjeldsbrev (eksigibelt)?

Et eksigibelt gjeldsbrev (undertegnet av deg og vitnet av to myndige personer) er et dokument som gir kreditor/ Pacta 10 års foreldelsesfrist på kravet (mot normalt 3). I tillegg til å sikre mot foreldelse gir eksigibelt gjeldsbrev tvangsgrunnlag. Det vil si at man kan kreve inn pengene via tvangsfullbyrdelse dersom avtale ikke blir overholdt (for eksempel trekk i lønn/trygd, pant i bil/eiendom). Gjeldsbrevsavtale inngås som oftest i forbindelse med mange avdrag eller utsettelser.

  

Hva er et avdragssalær?

Avdragssalær er et salær som påløper dersom man deler opp et krav i mer enn 4 avdrag. Dette gjelder kun hvis man ikke sender saken via forliksrådet. Avdragssalær utgjør maks 1,5 ganger inkassosatsen. Evt. moms kan komme i tillegg. Avdragssalær kan da utgjøre maks kr. 1005,-/ 1256,- (inkl MVA).

  

Jeg har sendt dere en e-post/brev/faks. Hvor lenge tar det før jeg får svar?

Avhengig av henvendelsen så vil du normalt få svar samme dag, men dersom vi må konferere med vår oppdragsgiver kan det ta noe lenger tid. Dette avhenger av kommunikasjonskanal samt kompleksiteten i henvendelsen.

  

Jeg vil sende dere en e-post. Hvilken adresse skal jeg bruke?

Du kan sende e-post til oss på post@pacta.as 

  

Jeg vil gjerne ha oversikt over alle krav Pacta har registrert på meg, eller kopi av faktura elelr andre dokumenter i saken. Hva gjør jeg?

For å få oversikt over alle krav registrert hos Pacta kan du ringe oss på tlf: 53 00 12 96 eller sende oss brev/e-post til post@pacta.as.

  

Jeg vil skrive til dere, men jeg har ikke saksnummeret. Hva bør jeg oppgi i stedet?

Hvis du ikke har saksnummeret kan du oppgi ditt fødsels og personnummer. Oppgi gjerne all informasjon du har om kreditor, forfallsdato og lignende. Oppgi også ditt telefonnummer slik at vi lett kan komme i kontakt med deg dersom vi har problemer med å finne saken.

 
Jeg har mottatt purring fra Pacta, får jeg betalingsanmerkning da?

Dersom det er en førstegangs purring før inkasso vil du ikke få betalingsanmerkning så fremt du betaler. Betalingsanmerkning for privatpersoner oppstår etter avholdtforliksklage til forliksråd eller avholdt utleggsbegjæring til Namsmannen så fremt det ikke er uenighet om kravet er riktig, For foretak påløper det 30 dager etter betalingsoppfordring er sendt.

  

Jeg har mottatt inkassokrav fra Pacta, får jeg betalingsanmerkning da?

Det kommer an på hvilken status saken har, og om du har brutt betalingsavtale med Pacta eller ei. Betalingsanmerkning for privatpersoner oppstår etter at sak er rettslig behandlet

  

Hva er en betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er informasjon om inkassosak på privatperson eller foretak. Dette benyttes sammen med kredittopplysninger ved vurdering om kredittverdighet ved kredittkjøp eller låneopptak.

 

Er det noen forskjeller på privatpersoner og bedrifter når det gjelder betalingsanmerkninger?

Ja, foretak får i utgangspunktet raskere betalingsanmerkning. Betalingsanmerkning for privatpersoner oppstår etter rettslig behandling av saken, enten i forliksrådet eller Namsmannen. For foretak påløper det 30 dager etter betalingsoppfordring er sendt.

 

Jeg har fått en forliksklage? Hva betyr det i praksis?

En forliksklage er sendt enten fordi det foreligger en uenighet om kravet eller fordi Pacta ikke har lykkes i å få en betalingsavtale med deg. Forliksklagen sendes for å sikre kravet mot foreldelse i 10 år, for å avklare tvister eller for å få tvangsgrunnlag (mulighet til å kreve inn penger via tvangsfullbyrdelse).

  

Hva gjør forliksrådet?

Forliksrådet er domstolenes aller første instans. Det er både en meklingsinstans og domstol. De fleste sakene i forliksrådet dreier seg om uenighet om gjeld i ulike sammenhenger, særlig knyttet til kjøp av varer og tjenester. Et krav om betaling av gjeld kan fremmes for forliksrådet for å oppnå en minnelig løsning eller få fastslått ved dom at kravet er rettsgyldig. Dette for at kravet eventuelt kan tvangsfullbyrdes hos namsmannen. Forliksrådet vil så fort de har registrert forliksklagen sende skyldner et 'pålegg om tilsvar'. Her får skyldner mulighet til å si sin mening om saken. Avhengig av tilsvaret så vil det bli kalt inn til 'megling'. Da møter skyldner kreditor, eller en representant fra sistnevnte, til megling i forliksrådet. Forliksrådet består av 3 dommere.

  

Jeg har fått en utleggsbegjæring. Hva betyr det i praksis?

Namsmannen vil nå avholde en 'utleggsforretning'. Det vil i hovedsak si at det blir tatt en gjennomgang av din inntekt og formue for å se om det er noe å ta lønnstrekk eller pant i.

  

Jeg fikk beskjed om at salær økes om jeg ikke betaler nå. Hvorfor?

Salær dobles 45 dager etter forfallsdato i vår betalingsoppfordring. Dette gjøres i henhold til inkassoforskriftene (§2.3), og skal dekke merutgiftene inkassobyrået får med saken. I tillegg vil det komme på ytterligere salær blant annet ved rettslig pågang eller ved avdragsordninger over 4 avdrag.

 

Jeg vil dele opp kravet men det blir dyrere, hvorfor?

Salær dobles 45 dager etter forfallsdato i vår betalingsoppfordring. Dette gjøres i henhold til inkassoforskriftens S 2.3. I tillegg vil det kunne påløpe avdragssalær. Dette påløper ved inngåelse av avdragsordninger på mer enn 4 avdrag. Dette gjøres i henhold til inkassoforskriftens S 2.4.

  

Hva er mine rettigheter når jeg har mottatt inkassokrav?

Inkassator plikter å følge inkassoloven med forskrifter. Dette innebærer krav til fremgangsmåten som benyttes, fastsettelse av salær og krav til at inkassator opptrer i henhold til god inkassoskikk. Dersom du mener at inkassator ikke har fulgt bestemmelsene kan du, etter å ha tatt dette opp med inkassator, rette en klage til inkassoklagenemnda.

  

Hva er en tvist?

En tvist vil si at det forekommer en uenighet om kravet er riktig. En tvist kan dreie seg om hele eller deler av kravet, eller for eksempel at kravet er sendt til inkasso.  

 

Hva er tungt salær?

Salær dobles 45 dager etter betalingsoppfordring er sendt. Dette gjøres i henhold til inkassoforskriftene ( S 2.3). Dette salæret kalles 'tungt salær'.

  

 
  Tilbake
 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
Nye satser for purregebyr fra 1.oktober 2020

Regjeringen vedtok 19.juni 2020 forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementets om endringer i forskrift til Inkassoloven Det innebærer nye, reduserte nivåer på purregebyrer, inkassovarsel og inkassosalær, og slår inn for krav med forfall etter 1. oktober 2020.
Ny midlertidig lov for å forhindre unødvendige konkurser

Det er et mål for norskemyndigheter at bedrifter som ellers er sunne og levedyktige ikke går konkurssom følge av likviditetsutfordringer. Regjeringen har derfor foreslått enny midlertidig lov om rekonstruksjon av bedrifter som har økonomiskeutfordringer (Rekonstruksjonsloven).
Å fryse inkassosaker vil gjøre vondt verre
Det vil være totalt uansvarlig og gjøre en vond situasjon verre om vi fryser all inkassovirksomhet slik Geir Jøsendal, universitetslektor i rettsvitenskap ved NTNU, anmoder regjeringen om å gjøre i et intervju med Stavanger Aftenblad 26. mars.                        
Vi rammes ulikt som følge av epidemien – Jeg skylder penger – hva nå?
I Pacta skal vi bidra løsningsorientert i denne situasjonen -  i møte med våre oppdragsviere, og deg som deres kunde -slik at vi alle skal komme gjennom dette på beste måte - sammen.

Regjeringen og Stortingets strakstiltak mot brå endring i personlig inntekt og tapt omsetning i næringslivet

Viktig melding - hjemmekontor og tilgjengelighet


Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96         post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS