Råd om du får betalingsproblemer

Mange vil oppleve å få et inkassokrav i posten for første gang, og erfaringsmessig vet vi at dette kan oppleves som litt kremmende. Det kan og være fristende å fortrenge det hele, men det løser som kjent ingen problemer, og det er ofte slik de virkelig store problemene begynner.
 
 

Rettslig innkreving er kostbart for skyldner

Inkassoselskapene er opptatt av å finne løsninger som den enkelte skyldner kan leve med, og vi setter store ressurser inn på å finne løsinger med den enkelte,  uten å måtte ty til rettslig innkreving. Den innsatsen gir resultater, til beste for både skyldner og fordringshaver.

 

Det lønner seg å gjøre opp saken før den sendes til Namsmannen. Her påløper det store gebyrer til staten, og tilleggskostnaden ved en i utgangspunktet liten regning kan komme ut av kontroll. Mange opplever det også som en stor ekstrabelastning å havne i rettssystemet, noe som i mange tilfeller kunne vært unngått

 

Råd om du får betalingsproblemer

Havner man i betalingsproblemer har vi noen råd for hvordan man bør forholde seg for å avgrense konsekvensene; 

 
 

          Åpne posten. Mange med betalingsproblemer utvikler en redsel mot å åpne posten sin, der nye purringer bare legges til side uten å bli åpnet. Det fungerer dårlig – du må ta tak i problemet. 

 

          Kan du ikke betale ved forfall? Ta kontakt med inkassobyrået med en gang. Hvis du viser evne og vilje til å gjøre opp for deg, finner dere som regel en løsning. 

 

          Prioriter inkassogjeld. Inkassogjelden blir dyrere jo lenger du utsetter den. Kontakt  kreditorer før deres regninger forfaller, for å se om du kan få utsettelse eller mulighet til å dele opp summen i mindre avdrag. Skaff deg oversikt over økonomien din.  

 
Klikk på bilde for full storleik

         Svært mange inkasso saker skyldes forbruksgjeld. Finn ut hvilke utgifter som er nødvendige, og hvor du kan kutte. Synes du det er vanskelig, tilbyr alle kommuner i Norge en gratis økonomisk rådgiver som kan hjelpe deg. 

 

          Gjør opp før saken havner i rettsystemet.  Å få et inkassokrav er dyrt, men å havne i namsretten er enda verre.  Der kan du i verste fall få en kjennelse om tvangssalg av eiendelene dine. 

 

          Ikke ta opp nye lån eller bruk kredittkortet for å dekke gammel gjeld. Ny gjeld løser ikke årsaken til dine økonomiske problemer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
GDPR endrer våre rutiner for elektronisk kommunikasjon
GDPR og nypersonlov styrker privatpersoners rettigheter og gir økt beskyttelse av person-og kundedata. Det medfører skjerpede krav til sikkerhet av personsensitivinformasjon. Det medfører at vi har vi endret vår praksis og interne rutiner ivår komunikasjon med deg som oppdragsgiver. Det innbærer blant annet at vår praksis i forbindelse med utsendelse av ordrebekreftelse og avregning er endret, og i all hovedsak har vi nå lagt vår skriftlige kommunikasjon over til vårt InfoCenter.
Orientering til kunder og samarbeidspartnere av Pacta as - Finanstilsynets vedtak blir påklaget Justisdepartementet

Vedlagt følger orientering og informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere i forbindelse med Finanstilsynets stedlige tilsyn i Pacta og tilsynets endelige merkander og vedtak
Satser for 2017
Her finner du satsene for purregebyr, forsinkelsesrente og rettsgebyr for 2017
Heia Johanna!
Etter 20 år som rusmisbrukar har Johanna Bunes (36) fått eit nytt liv. Ikkje berre har ho kutta rusen, ho har også fått seg jobb her i Pacta.
Vinn konsertbilletter og hotellovernatting
Har du kontroll på egen likviditet og utestående fordringer? Benytt deg av vår kampanje  - send oss dine forfalte krav nå og bli med i trekningen
Justerte satser for 2016
Med nytt år justeres som kjent satsene både for forsinkelsesrente, purregbyr og inkassosalær.
Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96        Faks: 53 00 12 97   post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS