Råd om du får betalingsproblemer

Mange vil oppleve å få et inkassokrav i posten for første gang, og erfaringsmessig vet vi at dette kan oppleves som litt kremmende. Det kan og være fristende å fortrenge det hele, men det løser som kjent ingen problemer, og det er ofte slik de virkelig store problemene begynner.
 
 

Rettslig innkreving er kostbart for skyldner

Inkassoselskapene er opptatt av å finne løsninger som den enkelte skyldner kan leve med, og vi setter store ressurser inn på å finne løsinger med den enkelte,  uten å måtte ty til rettslig innkreving. Den innsatsen gir resultater, til beste for både skyldner og fordringshaver.

 

Det lønner seg å gjøre opp saken før den sendes til Namsmannen. Her påløper det store gebyrer til staten, og tilleggskostnaden ved en i utgangspunktet liten regning kan komme ut av kontroll. Mange opplever det også som en stor ekstrabelastning å havne i rettssystemet, noe som i mange tilfeller kunne vært unngått

 

Råd om du får betalingsproblemer

Havner man i betalingsproblemer har vi noen råd for hvordan man bør forholde seg for å avgrense konsekvensene; 

 
 

          Åpne posten. Mange med betalingsproblemer utvikler en redsel mot å åpne posten sin, der nye purringer bare legges til side uten å bli åpnet. Det fungerer dårlig – du må ta tak i problemet. 

 

          Kan du ikke betale ved forfall? Ta kontakt med inkassobyrået med en gang. Hvis du viser evne og vilje til å gjøre opp for deg, finner dere som regel en løsning. 

 

          Prioriter inkassogjeld. Inkassogjelden blir dyrere jo lenger du utsetter den. Kontakt  kreditorer før deres regninger forfaller, for å se om du kan få utsettelse eller mulighet til å dele opp summen i mindre avdrag. Skaff deg oversikt over økonomien din.  

 
Klikk på bilde for full storleik

         Svært mange inkasso saker skyldes forbruksgjeld. Finn ut hvilke utgifter som er nødvendige, og hvor du kan kutte. Synes du det er vanskelig, tilbyr alle kommuner i Norge en gratis økonomisk rådgiver som kan hjelpe deg. 

 

          Gjør opp før saken havner i rettsystemet.  Å få et inkassokrav er dyrt, men å havne i namsretten er enda verre.  Der kan du i verste fall få en kjennelse om tvangssalg av eiendelene dine. 

 

          Ikke ta opp nye lån eller bruk kredittkortet for å dekke gammel gjeld. Ny gjeld løser ikke årsaken til dine økonomiske problemer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
Nye satser for purregebyr fra 1.oktober 2020

Regjeringen vedtok 19.juni 2020 forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementets om endringer i forskrift til Inkassoloven Det innebærer nye, reduserte nivåer på purregebyrer, inkassovarsel og inkassosalær, og slår inn for krav med forfall etter 1. oktober 2020.
Ny midlertidig lov for å forhindre unødvendige konkurser

Det er et mål for norskemyndigheter at bedrifter som ellers er sunne og levedyktige ikke går konkurssom følge av likviditetsutfordringer. Regjeringen har derfor foreslått enny midlertidig lov om rekonstruksjon av bedrifter som har økonomiskeutfordringer (Rekonstruksjonsloven).
Å fryse inkassosaker vil gjøre vondt verre
Det vil være totalt uansvarlig og gjøre en vond situasjon verre om vi fryser all inkassovirksomhet slik Geir Jøsendal, universitetslektor i rettsvitenskap ved NTNU, anmoder regjeringen om å gjøre i et intervju med Stavanger Aftenblad 26. mars.                        
Vi rammes ulikt som følge av epidemien – Jeg skylder penger – hva nå?
I Pacta skal vi bidra løsningsorientert i denne situasjonen -  i møte med våre oppdragsviere, og deg som deres kunde -slik at vi alle skal komme gjennom dette på beste måte - sammen.

Regjeringen og Stortingets strakstiltak mot brå endring i personlig inntekt og tapt omsetning i næringslivet

Viktig melding - hjemmekontor og tilgjengelighet


Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96         post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS