Klikk på bilde for full storleik
 

InfoCenter

Savner du tilbakemelding på hva som skjer med dine inkasso oppdrag? Hos oss får du online tilgang til dine saker
 

Rapportering

Mange savner tilbakemelding fra sitt inkassobyrå både på leverte oppdrag – ordrebekreftelse – og hva som faktisk skjer med oppdragene etter de er levert til behandling.

 

Pacta sender ordrebekreftelse på mottatt oppdrag straks de er registrert og sendt ut.

I tillegg vil du bli orientert dersom det skjer endringer med dine oppdrag, så som igangsatt rettslig aktivitet, tvist, innbetalinger, resultat av utleggsforretning – tvangssalg - konkurspågang.

 

Innbetalinger registreres daglig og remitteres videre til deg en gang i uken.

 

All rapportering skjer til vår kontaktperson og fortrinnsvis på e-post eller web.

 
 

Informasjonen du trenger –

når du trenger den

Din saksbehandler er i høyeste grad tilgjengelig for deg vedrørende utviking på enkeltsaker. Vi vet imidlertid at det er høyst varierende hvor mye våre kunder ønsker å involvere seg i og holde seg oppdatert om oppdragene og behandlingen av dem. Derfor kan vi tilby alle våre kunder en løsning hvor du kan hente informasjon på vår nettside – InfoCenter – når du måtte ønske det.

 
 

InfoCenter

Denne løsningen er svært enkel i bruk og kan benyttes når du måtte ønske det - hele døgnet. Med eget brukernavn og passord vil du på vår nettside www.pacta.as kunne få full oversikt over alle de oppdrag du har levert til behandling, både aktive og avsluttede oppdrag. Pålogging finner øvert i høyre hjørne på vår webside.

 

Hva kan du benytte InfoCenter til?

InfoCenter er et online verktøy og her kan du når som helst:

 
 • Registrere nye oppdrag – oppdrag blir elektronisk innlest hos Pacta
 • Følge utviklingen på dine oppdrag
 • Statusoversikt – hvor står saken i dag?
 • Se notater gjort av din saksbehandler
 • Legge inn notater til din saksbehandler direkte på saken
 • Se økonomien på enkeltsaker
  • Innbetalinger
  • Omkostninger
  • Egen økonomi – faktura/rentekrav
 
 • Tilgang til kredittopplysninger
  • Direkte knapp til Experian
  • Pris pr. søk – egen prisliste
  • Søk på næringsdrivende
  • Søk på privatpersoner
 

Se eget produktark Kredittopplysninger for mer informasjon.

 
 

Hvilken løsning passer for deg?

Disse løsningene er tilgjengelige for at du og din bedrift skal kunne orientere dere om vår oppfølging av oppdragene og resultat. Noen foretrekker å ringe saksbehandler direkte, andre sender en e-post eller faks, mens andre igjen foretrekker vårt InfoCenter. Hvilke løsninger som passer best for deg og din hverdag bestemmer du selv. Det viktigste for oss er å kunne gi deg den informasjonen du trenger - når du trenger den.

 

Be gjerne om en demo av tjenesten.

InfoCenter kan brukes av alle uavhengig av IT kunnskaper, og er svært enkel å benytte. Vi tar gjerne opplæring med deg før du tar ditt InfoCenter i bruk.

 
 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
GDPR endrer våre rutiner for elektronisk kommunikasjon
GDPR og nypersonlov styrker privatpersoners rettigheter og gir økt beskyttelse av person-og kundedata. Det medfører skjerpede krav til sikkerhet av personsensitivinformasjon. Det medfører at vi har vi endret vår praksis og interne rutiner ivår komunikasjon med deg som oppdragsgiver. Det innbærer blant annet at vår praksis i forbindelse med utsendelse av ordrebekreftelse og avregning er endret, og i all hovedsak har vi nå lagt vår skriftlige kommunikasjon over til vårt InfoCenter.
Orientering til kunder og samarbeidspartnere av Pacta as - Finanstilsynets vedtak blir påklaget Justisdepartementet

Vedlagt følger orientering og informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere i forbindelse med Finanstilsynets stedlige tilsyn i Pacta og tilsynets endelige merkander og vedtak
Satser for 2017
Her finner du satsene for purregebyr, forsinkelsesrente og rettsgebyr for 2017
Heia Johanna!
Etter 20 år som rusmisbrukar har Johanna Bunes (36) fått eit nytt liv. Ikkje berre har ho kutta rusen, ho har også fått seg jobb her i Pacta.
Vinn konsertbilletter og hotellovernatting
Har du kontroll på egen likviditet og utestående fordringer? Benytt deg av vår kampanje  - send oss dine forfalte krav nå og bli med i trekningen
Justerte satser for 2016
Med nytt år justeres som kjent satsene både for forsinkelsesrente, purregbyr og inkassosalær.
Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96        Faks: 53 00 12 97   post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS