Klikk på bilde for full storleik
 

Inkasso

Har din kunde gjennomskuet dine rutiner?
 

Konsekvent

Vær konsekvent når du henvender deg til dine kunder. Betalingsmoral og vilje handler mye om oppdragelse. Oppdra dine kunder til å betale deg i rett tid, og vær ikke redd for å forlange betaling på levert vare eller utført tjeneste.

Kanskje din kunde bevilger seg lengre kreditt fordi kunden kjenner din rutine?

Når du setter opp interne rutiner for purring og varsel om inkasso, bør du være konsekvent. Din kunde gjennomskuer deg fort hvis du truer med inkasso men aldri gjør noe med det.

 

Krav til inkassovarsel

Loven stiller ikke noe krav til hvor mange purringer som må sendes før kunden får purring m/inkassovarsel. Loven stiller imidlertid krav om at skyldner skal ha fått;

-tilsendt et skriftlig inkassovarsel.

-betalingsfristen skal være 14 dager.

 

Betalingsoppfordring

Første steg i en inkassoprosess er å sende skyldner en Betalingsoppfordring. Lovpålagt betalingsfrist er 14 dager. Fakturakravet ilegges et inkassosalær etter statens satser, og salæret stiger i takt med størrelsen på fakturakravet. På dette tidspunktet er salæret halvparten av det vi maksimal kan tillegge.

Noen responderer allerede ved første brev, og i beste fall kan vi avslutte saken her.

 

Telefoninkasso

Derom vi ikke har registrert innbetaling eller inngått noen avtale om betaling med skyldner, vil vi søke å nå skyldner på telefon. Vi bruker telefon som et aktivt verktøy i hele innfordringsprosessen. 

 

Denne tidlige kontakten med skyldner gir oss;

            -tidlig avklaring i saken

            -kunnskap om skyldner

            -betalingsavtaler

            -avdragsordninger

 

Din saksbehandler opptrer høflig og korrekt, og vårt hovedfokus vil være tidlig løsning av saken. Vi motiverer skyldner til å finne en rask løsning og betale kravet før salæret dobler seg 45 dager etter forfallsdato på betalingsoppfordring.

 

Mislighold av betalingsavtaler

2 av 3 betalingsavtaler misligholdes. Derfor er det viktig med god og tett oppfølging av misligholdte avtaler både på telefon og pr. brev.

 

Ulike fordringer krever ulik behandling.

Pedagogisk riktige brevtekster til de ulike fordringene er viktige for å lykkes, og for at skyldner skal forstå alvor og situasjon riktig.

 

Vi tilpasser våre brevrekker til våre oppdragsgivere og deres krav;

 

            - næringskrav

            - krav mot privatpersoner

            - kommunale krav/legalpant

            - pantekrav/salgspant

            -større fordringer

            -småkrav

 

Tilpasninger til din bedrift

Er profilen til din bedrift på nynorsk? Vi vil svært gjerne tilpasse oss din bedrift som best mulig, og vi vil derfor kunne sette opp en egen brevrekke på nynorsk om ønskelig.

 

Andre tilpasninger kan også være en naturlig del av vårt samarbeid. Be gjerne om at vi ser på slike løsninger der det kan være aktuelt.

 

Faktura fortsatt ubetalt?

De fleste inkassooppdrag løses ved at din saksbehandler etablerer tidlig kontakt med skyldner. Men når frivillige avtaler ikke fører frem, vil vi vurdere rettslige tiltak overfor skyldner.

 
 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
GDPR endrer våre rutiner for elektronisk kommunikasjon
GDPR og nypersonlov styrker privatpersoners rettigheter og gir økt beskyttelse av person-og kundedata. Det medfører skjerpede krav til sikkerhet av personsensitivinformasjon. Det medfører at vi har vi endret vår praksis og interne rutiner ivår komunikasjon med deg som oppdragsgiver. Det innbærer blant annet at vår praksis i forbindelse med utsendelse av ordrebekreftelse og avregning er endret, og i all hovedsak har vi nå lagt vår skriftlige kommunikasjon over til vårt InfoCenter.
Orientering til kunder og samarbeidspartnere av Pacta as - Finanstilsynets vedtak blir påklaget Justisdepartementet

Vedlagt følger orientering og informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere i forbindelse med Finanstilsynets stedlige tilsyn i Pacta og tilsynets endelige merkander og vedtak
Satser for 2017
Her finner du satsene for purregebyr, forsinkelsesrente og rettsgebyr for 2017
Heia Johanna!
Etter 20 år som rusmisbrukar har Johanna Bunes (36) fått eit nytt liv. Ikkje berre har ho kutta rusen, ho har også fått seg jobb her i Pacta.
Vinn konsertbilletter og hotellovernatting
Har du kontroll på egen likviditet og utestående fordringer? Benytt deg av vår kampanje  - send oss dine forfalte krav nå og bli med i trekningen
Justerte satser for 2016
Med nytt år justeres som kjent satsene både for forsinkelsesrente, purregbyr og inkassosalær.
Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96        Faks: 53 00 12 97   post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS