Klikk på bilde for full storleik
 

Inkasso

Har din kunde gjennomskuet dine rutiner?
 

Konsekvent

Vær konsekvent når du henvender deg til dine kunder. Betalingsmoral og vilje handler mye om oppdragelse. Oppdra dine kunder til å betale deg i rett tid, og vær ikke redd for å forlange betaling på levert vare eller utført tjeneste.

Kanskje din kunde bevilger seg lengre kreditt fordi kunden kjenner din rutine?

Når du setter opp interne rutiner for purring og varsel om inkasso, bør du være konsekvent. Din kunde gjennomskuer deg fort hvis du truer med inkasso men aldri gjør noe med det.

 

Krav til inkassovarsel

Loven stiller ikke noe krav til hvor mange purringer som må sendes før kunden får purring m/inkassovarsel. Loven stiller imidlertid krav om at skyldner skal ha fått;

-tilsendt et skriftlig inkassovarsel.

-betalingsfristen skal være 14 dager.

 

Betalingsoppfordring

Første steg i en inkassoprosess er å sende skyldner en Betalingsoppfordring. Lovpålagt betalingsfrist er 14 dager. Fakturakravet ilegges et inkassosalær etter statens satser, og salæret stiger i takt med størrelsen på fakturakravet. På dette tidspunktet er salæret halvparten av det vi maksimal kan tillegge.

Noen responderer allerede ved første brev, og i beste fall kan vi avslutte saken her.

 

Telefoninkasso

Derom vi ikke har registrert innbetaling eller inngått noen avtale om betaling med skyldner, vil vi søke å nå skyldner på telefon. Vi bruker telefon som et aktivt verktøy i hele innfordringsprosessen. 

 

Denne tidlige kontakten med skyldner gir oss;

            -tidlig avklaring i saken

            -kunnskap om skyldner

            -betalingsavtaler

            -avdragsordninger

 

Din saksbehandler opptrer høflig og korrekt, og vårt hovedfokus vil være tidlig løsning av saken. Vi motiverer skyldner til å finne en rask løsning og betale kravet før salæret dobler seg 45 dager etter forfallsdato på betalingsoppfordring.

 

Mislighold av betalingsavtaler

2 av 3 betalingsavtaler misligholdes. Derfor er det viktig med god og tett oppfølging av misligholdte avtaler både på telefon og pr. brev.

 

Ulike fordringer krever ulik behandling.

Pedagogisk riktige brevtekster til de ulike fordringene er viktige for å lykkes, og for at skyldner skal forstå alvor og situasjon riktig.

 

Vi tilpasser våre brevrekker til våre oppdragsgivere og deres krav;

 

            - næringskrav

            - krav mot privatpersoner

            - kommunale krav/legalpant

            - pantekrav/salgspant

            -større fordringer

            -småkrav

 

Tilpasninger til din bedrift

Er profilen til din bedrift på nynorsk? Vi vil svært gjerne tilpasse oss din bedrift som best mulig, og vi vil derfor kunne sette opp en egen brevrekke på nynorsk om ønskelig.

 

Andre tilpasninger kan også være en naturlig del av vårt samarbeid. Be gjerne om at vi ser på slike løsninger der det kan være aktuelt.

 

Faktura fortsatt ubetalt?

De fleste inkassooppdrag løses ved at din saksbehandler etablerer tidlig kontakt med skyldner. Men når frivillige avtaler ikke fører frem, vil vi vurdere rettslige tiltak overfor skyldner.

 
 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
Nye satser for purregebyr fra 1.oktober 2020

Regjeringen vedtok 19.juni 2020 forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementets om endringer i forskrift til Inkassoloven Det innebærer nye, reduserte nivåer på purregebyrer, inkassovarsel og inkassosalær, og slår inn for krav med forfall etter 1. oktober 2020.
Ny midlertidig lov for å forhindre unødvendige konkurser

Det er et mål for norskemyndigheter at bedrifter som ellers er sunne og levedyktige ikke går konkurssom følge av likviditetsutfordringer. Regjeringen har derfor foreslått enny midlertidig lov om rekonstruksjon av bedrifter som har økonomiskeutfordringer (Rekonstruksjonsloven).
Å fryse inkassosaker vil gjøre vondt verre
Det vil være totalt uansvarlig og gjøre en vond situasjon verre om vi fryser all inkassovirksomhet slik Geir Jøsendal, universitetslektor i rettsvitenskap ved NTNU, anmoder regjeringen om å gjøre i et intervju med Stavanger Aftenblad 26. mars.                        
Vi rammes ulikt som følge av epidemien – Jeg skylder penger – hva nå?
I Pacta skal vi bidra løsningsorientert i denne situasjonen -  i møte med våre oppdragsviere, og deg som deres kunde -slik at vi alle skal komme gjennom dette på beste måte - sammen.

Regjeringen og Stortingets strakstiltak mot brå endring i personlig inntekt og tapt omsetning i næringslivet

Viktig melding - hjemmekontor og tilgjengelighet


Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96         post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS