Klikk på bilde for full storleik
 

Kredittopplysninger

Er din kunde på vei til skifteretten eller banken?
 

Kredittopplysninger

Det kan være en god investering i tid og penger å sjekke kunden før du selger. Mange har og har hatt løsninger med kredittopplysningsbyrå med en pakkeløsning for kredittsjekk. Dersom den ikke blir brukt svært aktivt vil dette ofte være en svært kostbar løsning.

 

Kostnad

Med rabatt på priser og faktura på de søk man faktisk foretar vil dette ofte være en god løsning.

 

Kredittsjekk via vårt InfoCenter

Pacta kan gjøre kredittopplysninger tilgjengelig på vårt InfoCenter, med direkte oppkobling til vår samarbeidspartner Experian. Her vil du kunne ta ut kredittopplysninger både mot privatpersoner og næringsdrivende. Vi gjør oppmerksom på at privatpersoner får melding om søk som er foretatt, og sjekk skal kun skje etter samtykke eller skjellig grunn.

 

Aktiv bruker av kredittopplysninger?

Dersom du allerede i dag har en slik løsning og er eller vil bli en svært aktiv bruker, kan den rette løsningen for deg være en pakkeløsning fra Experian til sterkt redusert pris. Be om tilbud.

 

Enkel tilgang til omfattende informasjon

Databasen inneholder både økonomisk og juridisk informasjon om norske foretak og privatpersoner. I tillegg kan du få tilgang til Eiendoms- og Løsøreregisteret, samt informasjon om utenlandske foretak. Opplysningene er tilgjengelige gjennom internettløsningen 24 timer i døgnet.

 

Hver eneste time året igjennom tilføres databasen uendelige mengder informasjon. Viktige kilder er Brønnøysundregistrene, andre offentlige registre, landets inkassobyråer, presse og egen datafangst. Ved bruk av internett vil du kunne nyte all denne informasjonen “sprellende fersk” og på den måten ta riktige beslutninger til rett tid. Løsningen har et windowsbasert brukergrensesnitt, slik at det er enkelt for

deg å manøvrere mellom menyer, sider og mapper.

 

• Foretak:

- Regnskapet for siste tre år

- Betalingsanmerkninger/pantstillelser

- Foretaksattest

- Credit rating analyse med konklusjon på foretakets kredittverdighet

- Årsberetning med noter, styrets beretning og kontantstrømanalyse

- Aktuelle hendelser fra media

- Foretaksnr., foretaksform og adresse

- Personsjekk styre/ledelse

 

• Privatpersoner:

- Skatteligning

- Betalingsanmerkninger

- Næringsinteresser

- Beregnet bruttoinntekt

- Risicoscore personkreditt med konklusjon på       personens kredittverdighet

- Fødselsdato og adresse

- Alternative/tidligere adresser

- Registrert eiendom og løsøre

• Utenlandske foretak

• Løsøreregisteret

• Eiendomsregisteret

 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
Nye satser for purregebyr fra 1.oktober 2020

Regjeringen vedtok 19.juni 2020 forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementets om endringer i forskrift til Inkassoloven Det innebærer nye, reduserte nivåer på purregebyrer, inkassovarsel og inkassosalær, og slår inn for krav med forfall etter 1. oktober 2020.
Ny midlertidig lov for å forhindre unødvendige konkurser

Det er et mål for norskemyndigheter at bedrifter som ellers er sunne og levedyktige ikke går konkurssom følge av likviditetsutfordringer. Regjeringen har derfor foreslått enny midlertidig lov om rekonstruksjon av bedrifter som har økonomiskeutfordringer (Rekonstruksjonsloven).
Å fryse inkassosaker vil gjøre vondt verre
Det vil være totalt uansvarlig og gjøre en vond situasjon verre om vi fryser all inkassovirksomhet slik Geir Jøsendal, universitetslektor i rettsvitenskap ved NTNU, anmoder regjeringen om å gjøre i et intervju med Stavanger Aftenblad 26. mars.                        
Vi rammes ulikt som følge av epidemien – Jeg skylder penger – hva nå?
I Pacta skal vi bidra løsningsorientert i denne situasjonen -  i møte med våre oppdragsviere, og deg som deres kunde -slik at vi alle skal komme gjennom dette på beste måte - sammen.

Regjeringen og Stortingets strakstiltak mot brå endring i personlig inntekt og tapt omsetning i næringslivet

Viktig melding - hjemmekontor og tilgjengelighet


Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96         post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS