Klikk på bilde for full storleik
 

Kredittopplysninger

Er din kunde på vei til skifteretten eller banken?
 

Kredittopplysninger

Det kan være en god investering i tid og penger å sjekke kunden før du selger. Mange har og har hatt løsninger med kredittopplysningsbyrå med en pakkeløsning for kredittsjekk. Dersom den ikke blir brukt svært aktivt vil dette ofte være en svært kostbar løsning.

 

Kostnad

Med rabatt på priser og faktura på de søk man faktisk foretar vil dette ofte være en god løsning.

 

Kredittsjekk via vårt InfoCenter

Pacta kan gjøre kredittopplysninger tilgjengelig på vårt InfoCenter, med direkte oppkobling til vår samarbeidspartner Experian. Her vil du kunne ta ut kredittopplysninger både mot privatpersoner og næringsdrivende. Vi gjør oppmerksom på at privatpersoner får melding om søk som er foretatt, og sjekk skal kun skje etter samtykke eller skjellig grunn.

 

Aktiv bruker av kredittopplysninger?

Dersom du allerede i dag har en slik løsning og er eller vil bli en svært aktiv bruker, kan den rette løsningen for deg være en pakkeløsning fra Experian til sterkt redusert pris. Be om tilbud.

 

Enkel tilgang til omfattende informasjon

Databasen inneholder både økonomisk og juridisk informasjon om norske foretak og privatpersoner. I tillegg kan du få tilgang til Eiendoms- og Løsøreregisteret, samt informasjon om utenlandske foretak. Opplysningene er tilgjengelige gjennom internettløsningen 24 timer i døgnet.

 

Hver eneste time året igjennom tilføres databasen uendelige mengder informasjon. Viktige kilder er Brønnøysundregistrene, andre offentlige registre, landets inkassobyråer, presse og egen datafangst. Ved bruk av internett vil du kunne nyte all denne informasjonen “sprellende fersk” og på den måten ta riktige beslutninger til rett tid. Løsningen har et windowsbasert brukergrensesnitt, slik at det er enkelt for

deg å manøvrere mellom menyer, sider og mapper.

 

• Foretak:

- Regnskapet for siste tre år

- Betalingsanmerkninger/pantstillelser

- Foretaksattest

- Credit rating analyse med konklusjon på foretakets kredittverdighet

- Årsberetning med noter, styrets beretning og kontantstrømanalyse

- Aktuelle hendelser fra media

- Foretaksnr., foretaksform og adresse

- Personsjekk styre/ledelse

 

• Privatpersoner:

- Skatteligning

- Betalingsanmerkninger

- Næringsinteresser

- Beregnet bruttoinntekt

- Risicoscore personkreditt med konklusjon på       personens kredittverdighet

- Fødselsdato og adresse

- Alternative/tidligere adresser

- Registrert eiendom og løsøre

• Utenlandske foretak

• Løsøreregisteret

• Eiendomsregisteret

 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
GDPR endrer våre rutiner for elektronisk kommunikasjon
GDPR og nypersonlov styrker privatpersoners rettigheter og gir økt beskyttelse av person-og kundedata. Det medfører skjerpede krav til sikkerhet av personsensitivinformasjon. Det medfører at vi har vi endret vår praksis og interne rutiner ivår komunikasjon med deg som oppdragsgiver. Det innbærer blant annet at vår praksis i forbindelse med utsendelse av ordrebekreftelse og avregning er endret, og i all hovedsak har vi nå lagt vår skriftlige kommunikasjon over til vårt InfoCenter.
Orientering til kunder og samarbeidspartnere av Pacta as - Finanstilsynets vedtak blir påklaget Justisdepartementet

Vedlagt følger orientering og informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere i forbindelse med Finanstilsynets stedlige tilsyn i Pacta og tilsynets endelige merkander og vedtak
Satser for 2017
Her finner du satsene for purregebyr, forsinkelsesrente og rettsgebyr for 2017
Heia Johanna!
Etter 20 år som rusmisbrukar har Johanna Bunes (36) fått eit nytt liv. Ikkje berre har ho kutta rusen, ho har også fått seg jobb her i Pacta.
Vinn konsertbilletter og hotellovernatting
Har du kontroll på egen likviditet og utestående fordringer? Benytt deg av vår kampanje  - send oss dine forfalte krav nå og bli med i trekningen
Justerte satser for 2016
Med nytt år justeres som kjent satsene både for forsinkelsesrente, purregbyr og inkassosalær.
Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96        Faks: 53 00 12 97   post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS