Klikk på bilde for full storleik
 

Overvåking

Synes pengene dine tapt?
 

Håpløs sak?

Til tross for aktiv pågang med brev, telefon og eller rettslige skritt, kan situasjonen til debitor være slik at saken på kort sikt ikke lar seg løse. Pacta avslutter ikke disse sakene for så å sende deg verken regning eller papirene i retur. Skyldners sitasjon kan endre seg over tid, og da skal vi være de første til å oppdage dette.  

 

Eget system for overvåking

Pacta overvåker eldre fordringer som synes tapt i eget system. Her blir skyldner minnet om sin gjeld, samtidig som vi følger med om situasjonen for debitor endrer seg. Får skyldner positive endring i inntekt, betalingsanmerkninger, eller kjøper seg fast eiendom/kjøretøy, vil vi gjenoppta saken og starte ny pågang for å søke dekning for kravet.

 
 

  

Økonomi

Saker blir lagt til overvåking etter oppfølging i vårt inkassosystem etter 12 måneder, dersom vi ikke har pågående avdragsbetaling eller rettslig aktivitet. Det medfører ingen løpende kostnad for deg som kunde å ha oppdrag til overvåking hos oss. Dersom vi klarer å løse oppdragene vil vi trekke en overvåkingsprovisjon. Provisjonen varierer etter avtale. 

 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
Nye satser for purregebyr fra 1.oktober 2020

Regjeringen vedtok 19.juni 2020 forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementets om endringer i forskrift til Inkassoloven Det innebærer nye, reduserte nivåer på purregebyrer, inkassovarsel og inkassosalær, og slår inn for krav med forfall etter 1. oktober 2020.
Ny midlertidig lov for å forhindre unødvendige konkurser

Det er et mål for norskemyndigheter at bedrifter som ellers er sunne og levedyktige ikke går konkurssom følge av likviditetsutfordringer. Regjeringen har derfor foreslått enny midlertidig lov om rekonstruksjon av bedrifter som har økonomiskeutfordringer (Rekonstruksjonsloven).
Å fryse inkassosaker vil gjøre vondt verre
Det vil være totalt uansvarlig og gjøre en vond situasjon verre om vi fryser all inkassovirksomhet slik Geir Jøsendal, universitetslektor i rettsvitenskap ved NTNU, anmoder regjeringen om å gjøre i et intervju med Stavanger Aftenblad 26. mars.                        
Vi rammes ulikt som følge av epidemien – Jeg skylder penger – hva nå?
I Pacta skal vi bidra løsningsorientert i denne situasjonen -  i møte med våre oppdragsviere, og deg som deres kunde -slik at vi alle skal komme gjennom dette på beste måte - sammen.

Regjeringen og Stortingets strakstiltak mot brå endring i personlig inntekt og tapt omsetning i næringslivet

Viktig melding - hjemmekontor og tilgjengelighet


Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96         post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS