Klikk på bilde for full storleik
 

Purring - Førinkasso


Utestående fordringer går fort ut over egen likvidiet og handlefrihet
Bli en prioritert kreditor, sett ut oppfølgingen av dine fakturakrav til Pacta!
 
 
 

Faktura sender du selv

Stadig flere bedrifter setter nå bort purreoppfølging til Pacta.

Du sender selv ut faktura til dine kunder og registrerer innbetalinger til forfall. Fakturakrav som ikke er betalt innen forfall 14 løpedager overføres til Pacta for purring.

 

Effektive purrerutiner

Det etableres en fast rutine for tidspunktet for utsendelse av purring med varsel om inkasso. Loven stiller i dag ikke noe krav til hvor mange purringer som må sendes før kunden får dette varselet., og stadig flere velger kun å sende denne ene purringen.

 

Hvilken rutine man skal velge må ses i sammenheng med flere faktorer, ønsker

og behov; -Type næring, likviditet, kredittpolicy, servicegrad, omdømme, kapasitet og lignende.

 

Pacta sender purring

Faktura er sendt, forfall er oppnådd og løpedagene gått. Betalingen uteblir og oppdrag er klart for oversendelse til Pacta for utsendelse av purring etter avtalt rutine.

Oppdrag kan nå registreres på vår KundeWeb eller overføres ved at det tas ut en purrefil fra ditt fakturasystem.

 

InfoCenter

Hos oss får alelkunde rtilgagn til vårt InfoCenter. Her registrerer du enkelt de fakturakrav vi skal purre for deg. Oppdragene leses inn i vårt system og purring vil gå ut til din kunde påfølgende dag.

 

Filoverføring - purrefil

Det skal ikke være det store antall purringer, før det vil lønne seg å overføre oppdrag på fil. Dette gjøres ved at det tas ut en purrefil fra ditt fakturasystem etter avtalt/tilpasset format. Filen sendes på e-post til Pacta for innlesing. Med noen få og enkle tastetrykk er oppdrag overført, innlest og registrert i vårt system. Vi har flere slike tilpasninger til økonomisystemer og løsningen i Uni Micro er spesieklt godt utiklet og tilpasset hos oss.

 

Ingen stykkpris pr. purring

Når dine oppdrag er registrert hos oss, sender vi din kunde purring etter avtalt rutine. Fakturakravet renteregnes etter forfallsdato på faktura med 8,5 % og tillegges et purregebyr etter satsene i inkassoloven, for tiden (2017) kr. 70,-. Ved innbetaling overføres fakturakravet i sin helhet. Purregebyret og innkrevd rente beholder Pacta. Tjenesten er således kostnadsfri for deg. Betalingene blir løpende (ukentlig) remittert videre til deg.

 

Bedret likviditet

Du vil oppdage at når Pacta sender dine purringer vil dine krav bli prioritert og en større del av fakturakravene betalt tidligere. Avklaringer som må til før innbetaling vil også komme langt tidligere enn når du purrer selv. Effekt av produktet vil være;

 

- bedre likviditet

- raskere innbetaling og avklaring

- og mer tid til din kjernevirksomhet

 
 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
GDPR endrer våre rutiner for elektronisk kommunikasjon
GDPR og nypersonlov styrker privatpersoners rettigheter og gir økt beskyttelse av person-og kundedata. Det medfører skjerpede krav til sikkerhet av personsensitivinformasjon. Det medfører at vi har vi endret vår praksis og interne rutiner ivår komunikasjon med deg som oppdragsgiver. Det innbærer blant annet at vår praksis i forbindelse med utsendelse av ordrebekreftelse og avregning er endret, og i all hovedsak har vi nå lagt vår skriftlige kommunikasjon over til vårt InfoCenter.
Orientering til kunder og samarbeidspartnere av Pacta as - Finanstilsynets vedtak blir påklaget Justisdepartementet

Vedlagt følger orientering og informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere i forbindelse med Finanstilsynets stedlige tilsyn i Pacta og tilsynets endelige merkander og vedtak
Satser for 2017
Her finner du satsene for purregebyr, forsinkelsesrente og rettsgebyr for 2017
Heia Johanna!
Etter 20 år som rusmisbrukar har Johanna Bunes (36) fått eit nytt liv. Ikkje berre har ho kutta rusen, ho har også fått seg jobb her i Pacta.
Vinn konsertbilletter og hotellovernatting
Har du kontroll på egen likviditet og utestående fordringer? Benytt deg av vår kampanje  - send oss dine forfalte krav nå og bli med i trekningen
Justerte satser for 2016
Med nytt år justeres som kjent satsene både for forsinkelsesrente, purregbyr og inkassosalær.
Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96        Faks: 53 00 12 97   post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS