Klikk på bilde for full storleik
 

Purring - Førinkasso


Utestående fordringer går fort ut over egen likvidiet og handlefrihet
Bli en prioritert kreditor, sett ut oppfølgingen av dine fakturakrav til Pacta!
 
 
 

Faktura sender du selv

Stadig flere bedrifter setter nå bort purreoppfølging til Pacta.

Du sender selv ut faktura til dine kunder og registrerer innbetalinger til forfall. Fakturakrav som ikke er betalt innen forfall 14 løpedager overføres til Pacta for purring.

 

Effektive purrerutiner

Det etableres en fast rutine for tidspunktet for utsendelse av purring med varsel om inkasso. Loven stiller i dag ikke noe krav til hvor mange purringer som må sendes før kunden får dette varselet., og stadig flere velger kun å sende denne ene purringen.

 

Hvilken rutine man skal velge må ses i sammenheng med flere faktorer, ønsker

og behov; -Type næring, likviditet, kredittpolicy, servicegrad, omdømme, kapasitet og lignende.

 

Pacta sender purring

Faktura er sendt, forfall er oppnådd og løpedagene gått. Betalingen uteblir og oppdrag er klart for oversendelse til Pacta for utsendelse av purring etter avtalt rutine.

Oppdrag kan nå registreres på vår KundeWeb eller overføres ved at det tas ut en purrefil fra ditt fakturasystem.

 

InfoCenter

Hos oss får alelkunde rtilgagn til vårt InfoCenter. Her registrerer du enkelt de fakturakrav vi skal purre for deg. Oppdragene leses inn i vårt system og purring vil gå ut til din kunde påfølgende dag.

 

Filoverføring - purrefil

Det skal ikke være det store antall purringer, før det vil lønne seg å overføre oppdrag på fil. Dette gjøres ved at det tas ut en purrefil fra ditt fakturasystem etter avtalt/tilpasset format. Filen sendes på e-post til Pacta for innlesing. Med noen få og enkle tastetrykk er oppdrag overført, innlest og registrert i vårt system. Vi har flere slike tilpasninger til økonomisystemer og løsningen i Uni Micro er spesieklt godt utiklet og tilpasset hos oss.

 

Ingen stykkpris pr. purring

Når dine oppdrag er registrert hos oss, sender vi din kunde purring etter avtalt rutine. Fakturakravet renteregnes etter forfallsdato på faktura med 8,5 % og tillegges et purregebyr etter satsene i inkassoloven, for tiden (2017) kr. 70,-. Ved innbetaling overføres fakturakravet i sin helhet. Purregebyret og innkrevd rente beholder Pacta. Tjenesten er således kostnadsfri for deg. Betalingene blir løpende (ukentlig) remittert videre til deg.

 

Bedret likviditet

Du vil oppdage at når Pacta sender dine purringer vil dine krav bli prioritert og en større del av fakturakravene betalt tidligere. Avklaringer som må til før innbetaling vil også komme langt tidligere enn når du purrer selv. Effekt av produktet vil være;

 

- bedre likviditet

- raskere innbetaling og avklaring

- og mer tid til din kjernevirksomhet

 
 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
Nye satser for purregebyr fra 1.oktober 2020

Regjeringen vedtok 19.juni 2020 forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementets om endringer i forskrift til Inkassoloven Det innebærer nye, reduserte nivåer på purregebyrer, inkassovarsel og inkassosalær, og slår inn for krav med forfall etter 1. oktober 2020.
Ny midlertidig lov for å forhindre unødvendige konkurser

Det er et mål for norskemyndigheter at bedrifter som ellers er sunne og levedyktige ikke går konkurssom følge av likviditetsutfordringer. Regjeringen har derfor foreslått enny midlertidig lov om rekonstruksjon av bedrifter som har økonomiskeutfordringer (Rekonstruksjonsloven).
Å fryse inkassosaker vil gjøre vondt verre
Det vil være totalt uansvarlig og gjøre en vond situasjon verre om vi fryser all inkassovirksomhet slik Geir Jøsendal, universitetslektor i rettsvitenskap ved NTNU, anmoder regjeringen om å gjøre i et intervju med Stavanger Aftenblad 26. mars.                        
Vi rammes ulikt som følge av epidemien – Jeg skylder penger – hva nå?
I Pacta skal vi bidra løsningsorientert i denne situasjonen -  i møte med våre oppdragsviere, og deg som deres kunde -slik at vi alle skal komme gjennom dette på beste måte - sammen.

Regjeringen og Stortingets strakstiltak mot brå endring i personlig inntekt og tapt omsetning i næringslivet

Viktig melding - hjemmekontor og tilgjengelighet


Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96         post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS