Klikk på bilde for full storleik
 

Rettslig Inkasso


De fleste inkassooppdrag løses med tidlige og frivillige løsninger, men når brev, telefonkontakt og inngåtte avtaler ikke fører frem, vil vi vurdere rettslige tiltak overfor skyldner.
 
 

Varsel om rettslig pågang

Når forfallsdato i vår Betalingsoppfordring er oversittet med 45 dager (lovpålagt)  vil inkassosalæret doble seg. Vi vil da varsle skyldner om salærdoblingen og at vi nå vurderer tvangstiltak overfor skyldner.

 

Rettslig vurdering

Din saksbehandler vurderer hvilke tiltak som skal iverksettes. Pacta er knyttet opp til et nettverk av databaser som taes i bruk i vurderingen;

 

            -folkeregisteret - foretaksregisteret

            -inntekts- og betalingsanmerkninger

            -eiendoms- og motorvognregisteret

            -løsøreregisteret

            -lønnstrekkdatabase 

 

i tillegg til egne observasjoner, kompetanse og aktiv kontakt og bruk av opplysninger fra Namsmannen. Dersom vi vurderer at rettslig pågang vil kunne løse saken, vil neste steg i prosessen være å sende en begjæring om utlegg til namsmannen. Er kravet omtvistet, altså er partene uenig om kravet, vil vi måtte sende oppdraget til behandling i forliksrådet for avklaring først.

 

Tvangsinndrivelse

Din saksbehandler vil nå sende en Begjæring om utlegg til namsmannen i skyldners hjemkommune. Gode resultater får vi ved nøye undersøkelser i forkant og ved å gi Namsmannen alle relevante opplysninger om skylder, skyldners økonomiske situasjon og stilling for øvrig.

 

Resultat av begjæringen

For privatpersoner er de vanligste resultat av en utleggsforretning til namsmannen;

 

            -trekk i lønn/trygd

            -pant i motorvogn/fast eiendom

            -pant i båt og annet løsøre

            -pant i tilgode skatt/bankkonto

 

For næringsdrivende er de vanligste resultat av en utleggsforretning, pant i;

 

            -fast eiendom

            -driftutstyr og tilbehør

            -varelager

            -i innestående på bankkonto

            -i utestående fordringer

 

Vi ser svært ofte at bank allerede har tatt sikkerhet i alt av aktiva som måtte være i selskapet. Derfor vil oppdrag mot næringsdrivende og firma ofte kreve sterkere virkemiddel enn den ordinære pågangen for å gi løsning.

 

Konkurspågang kan være nødvendig for at dette selskapet skal prioritere nettopp din fordring.

 

Som medlem av Norske Inkassobyråers Forening er du sikret høy faglig kompetanse. Kunnskap om lovverket som vedrører næringsvirksomhet og konkursloven sikrer korrekt og effektiv pågang.

 

Kostnadsrisiko ved rettslig inkasso

Rettslig inkasso er kostbart. Da skal du være trygg på at din saksbehandler har den kunnskapen som skal til for å vurdere, ta rett beslutning og igangsette rettslige tiltak i din sak.

 

Statens satser ser slik ut i 2017

 

Begjæring om utlegg                 1783,-

 

Skyldner er ansvarlig for å dekke omkostningene. Dersom begjæringen ikke blir vedtatt, eller det vi får utlegg i ikke er realiserbart, kan det være vanskelig å oppnå dekning. Hvis Namsmannen ikke kan gi oss dekning for kravet, vil også kostnadene stå udekket.

 

Pacta dekker kostnadene

Velger du vår No cure – No pay løsning vil Pacta ta ansvaret for beslutning, vurdering og kostnadsrisiko ved rettslig pågang for krav som ikke er omtvistet.

Som motytelse trekker vi en provisjon på alle løste inkassooppdrag. Snakk med oss om hvilken løsning som passer best for din bedrift.

 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
Nye satser for purregebyr fra 1.oktober 2020

Regjeringen vedtok 19.juni 2020 forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementets om endringer i forskrift til Inkassoloven Det innebærer nye, reduserte nivåer på purregebyrer, inkassovarsel og inkassosalær, og slår inn for krav med forfall etter 1. oktober 2020.
Ny midlertidig lov for å forhindre unødvendige konkurser

Det er et mål for norskemyndigheter at bedrifter som ellers er sunne og levedyktige ikke går konkurssom følge av likviditetsutfordringer. Regjeringen har derfor foreslått enny midlertidig lov om rekonstruksjon av bedrifter som har økonomiskeutfordringer (Rekonstruksjonsloven).
Å fryse inkassosaker vil gjøre vondt verre
Det vil være totalt uansvarlig og gjøre en vond situasjon verre om vi fryser all inkassovirksomhet slik Geir Jøsendal, universitetslektor i rettsvitenskap ved NTNU, anmoder regjeringen om å gjøre i et intervju med Stavanger Aftenblad 26. mars.                        
Vi rammes ulikt som følge av epidemien – Jeg skylder penger – hva nå?
I Pacta skal vi bidra løsningsorientert i denne situasjonen -  i møte med våre oppdragsviere, og deg som deres kunde -slik at vi alle skal komme gjennom dette på beste måte - sammen.

Regjeringen og Stortingets strakstiltak mot brå endring i personlig inntekt og tapt omsetning i næringslivet

Viktig melding - hjemmekontor og tilgjengelighet


Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96         post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS