Klikk på bilde for full storleik
 

Rettslig Inkasso


De fleste inkassooppdrag løses med tidlige og frivillige løsninger, men når brev, telefonkontakt og inngåtte avtaler ikke fører frem, vil vi vurdere rettslige tiltak overfor skyldner.
 
 

Varsel om rettslig pågang

Når forfallsdato i vår Betalingsoppfordring er oversittet med 45 dager (lovpålagt)  vil inkassosalæret doble seg. Vi vil da varsle skyldner om salærdoblingen og at vi nå vurderer tvangstiltak overfor skyldner.

 

Rettslig vurdering

Din saksbehandler vurderer hvilke tiltak som skal iverksettes. Pacta er knyttet opp til et nettverk av databaser som taes i bruk i vurderingen;

 

            -folkeregisteret - foretaksregisteret

            -inntekts- og betalingsanmerkninger

            -eiendoms- og motorvognregisteret

            -løsøreregisteret

            -lønnstrekkdatabase 

 

i tillegg til egne observasjoner, kompetanse og aktiv kontakt og bruk av opplysninger fra Namsmannen. Dersom vi vurderer at rettslig pågang vil kunne løse saken, vil neste steg i prosessen være å sende en begjæring om utlegg til namsmannen. Er kravet omtvistet, altså er partene uenig om kravet, vil vi måtte sende oppdraget til behandling i forliksrådet for avklaring først.

 

Tvangsinndrivelse

Din saksbehandler vil nå sende en Begjæring om utlegg til namsmannen i skyldners hjemkommune. Gode resultater får vi ved nøye undersøkelser i forkant og ved å gi Namsmannen alle relevante opplysninger om skylder, skyldners økonomiske situasjon og stilling for øvrig.

 

Resultat av begjæringen

For privatpersoner er de vanligste resultat av en utleggsforretning til namsmannen;

 

            -trekk i lønn/trygd

            -pant i motorvogn/fast eiendom

            -pant i båt og annet løsøre

            -pant i tilgode skatt/bankkonto

 

For næringsdrivende er de vanligste resultat av en utleggsforretning, pant i;

 

            -fast eiendom

            -driftutstyr og tilbehør

            -varelager

            -i innestående på bankkonto

            -i utestående fordringer

 

Vi ser svært ofte at bank allerede har tatt sikkerhet i alt av aktiva som måtte være i selskapet. Derfor vil oppdrag mot næringsdrivende og firma ofte kreve sterkere virkemiddel enn den ordinære pågangen for å gi løsning.

 

Konkurspågang kan være nødvendig for at dette selskapet skal prioritere nettopp din fordring.

 

Som medlem av Norske Inkassobyråers Forening er du sikret høy faglig kompetanse. Kunnskap om lovverket som vedrører næringsvirksomhet og konkursloven sikrer korrekt og effektiv pågang.

 

Kostnadsrisiko ved rettslig inkasso

Rettslig inkasso er kostbart. Da skal du være trygg på at din saksbehandler har den kunnskapen som skal til for å vurdere, ta rett beslutning og igangsette rettslige tiltak i din sak.

 

Statens satser ser slik ut i 2017

 

Begjæring om utlegg                 1783,-

 

Skyldner er ansvarlig for å dekke omkostningene. Dersom begjæringen ikke blir vedtatt, eller det vi får utlegg i ikke er realiserbart, kan det være vanskelig å oppnå dekning. Hvis Namsmannen ikke kan gi oss dekning for kravet, vil også kostnadene stå udekket.

 

Pacta dekker kostnadene

Velger du vår No cure – No pay løsning vil Pacta ta ansvaret for beslutning, vurdering og kostnadsrisiko ved rettslig pågang for krav som ikke er omtvistet.

Som motytelse trekker vi en provisjon på alle løste inkassooppdrag. Snakk med oss om hvilken løsning som passer best for din bedrift.

 
 
 
  Tilbake

 
Aktuelt
GDPR endrer våre rutiner for elektronisk kommunikasjon
GDPR og nypersonlov styrker privatpersoners rettigheter og gir økt beskyttelse av person-og kundedata. Det medfører skjerpede krav til sikkerhet av personsensitivinformasjon. Det medfører at vi har vi endret vår praksis og interne rutiner ivår komunikasjon med deg som oppdragsgiver. Det innbærer blant annet at vår praksis i forbindelse med utsendelse av ordrebekreftelse og avregning er endret, og i all hovedsak har vi nå lagt vår skriftlige kommunikasjon over til vårt InfoCenter.
Orientering til kunder og samarbeidspartnere av Pacta as - Finanstilsynets vedtak blir påklaget Justisdepartementet

Vedlagt følger orientering og informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere i forbindelse med Finanstilsynets stedlige tilsyn i Pacta og tilsynets endelige merkander og vedtak
Satser for 2017
Her finner du satsene for purregebyr, forsinkelsesrente og rettsgebyr for 2017
Heia Johanna!
Etter 20 år som rusmisbrukar har Johanna Bunes (36) fått eit nytt liv. Ikkje berre har ho kutta rusen, ho har også fått seg jobb her i Pacta.
Vinn konsertbilletter og hotellovernatting
Har du kontroll på egen likviditet og utestående fordringer? Benytt deg av vår kampanje  - send oss dine forfalte krav nå og bli med i trekningen
Justerte satser for 2016
Med nytt år justeres som kjent satsene både for forsinkelsesrente, purregbyr og inkassosalær.
Engasjert
Pacta as      Pb. 112      5401 Stord        Tlf: 53 00 12 96        Faks: 53 00 12 97   post@pacta.as 
Dynamiske websider: iDrift AS   Design: Ibox AS